top of page

Ogłoszenia duszpasterskie

Na 26. V 2024.,

 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 1. Do końca maja odprawiamy nabożeństwa ku czci Maryi, Matki Najświętszej, od soboty 1 czerwca ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W dni powszednie i w soboty po wieczornej Mszy św., w niedziele (i w Boże Ciało) o 17:30.

 2. W naszym kościele przeżywamy dzisiaj rocznicę I Komunii św. dla dzieci z kl. IV - podczas Mszy św. o godz. 11:30.

 3. Dzisiaj również kolejne nabożeństwo Wielkiej Nowenny do Dzieciątka Jezus w intencji rodzin. Siostry Karmelitanki zapraszają na godz. 17:00 (przed nabożeństwem majowym).

 4. Pamiętamy w modlitwach o Dniu Matki, pamiętamy też o ogłoszonych przez papieża Franciszka Światowych Dniach Dzieci - 25 i 26 maja (a także o Dniu Dziecka 1 czerwca).

 5. W najbliższy czwartek przypada uroczystość Bożego Ciała. Porządek Mszy św. nieco inny niż w niedziele. Pierwsza msza o 9:00 i po niej procesja eucharystyczna ulicami wokół kościoła, później o 11:30 i 18:00. Nabożeństwo majowe o 17:30. Msza św. w Psarach o 7:00 rano.

 6. Proszę o przygotowanie czterech stacji procesji. Niech będą jak najprostsze: emblemat religijny, eksponowane miejsce na monstrancję z Ciałem Chrystusa, zieleń i kwiaty. Miejsca podobnie jak w ubiegłym roku.

 7. Jak zawsze zachęcam do korzystania z katolickich czasopism. Jest już następny numer Małego Gościa dla dzieci.

  •                                                                                                                     Ks. Adam Prażak, proboszcz

 •  

 • „Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

 • Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

 •  

 •  

 • Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

 •  

 • Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

 •  

 • 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

 •  

 • 2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

 •  

 • 3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

 •  

 • 4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

 • Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

 • Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

 • Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

 • Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 •  

 • Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

 •  

 • Stegna, 23 maja 2024 r.

 • Parafialna Grupa Presynodalna

 •  

 • (KDzJ)

 • S. Judyta

 • S. Kasjana

 • S. Maria Magdalena

 • (LSO)

 • Tomasz Aszkiełowicz

 • Dariusz Matejuk

 • Grzegorz Zych

 • Miłosz Jagodziński

 • Michał Pondel

 • Grzegorz Suwaj

 • Ryszard Zięba

 • (Rodz. Maryjna)

 • Wiesława Kociołek

 • Teresa Sajan

 • (schola)

 • Adrianna Pajek

 • Zofia Grządziel

 • oraz

 • Mariusz Drozdowski

 • Beata Łozińska

 • Waldemar Pondel

 • Krzysztof Sokołowski

 • Mateusz Wnuk

 • Patrycja Wnuk

bottom of page