top of page

Ogłoszenia duszpasterskie

Na 25. II 2024.,

 II Niedziela Wielkiego Postu - Ad Gentes

Dzień Postu, Modlitwy i Solidarności

z Misjonarzami

 

 1. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17:00 zapraszamy na Gorzkie Żale z rozważaniami pokutnymi.

 2. W piątki Droga Krzyżowa przed wieczorną Mszą św., o godz. 17:30.

 3. W najbliższy piątek przypada I Piątek marca. Możliwość spowiedzi w kościele od godz. 17:00.

 4. W sobotę Rodzina Maryjna zaprasza na nabożeństwo I Soboty ku czci Niepokalanego Serca Maryi przed wieczorną Mszą św., o godz. 17:30.

 5. W środę o 19:30 zapraszam, tym razem do kościoła, Grupę B25 na kolejne  spotkanie przygotowujące do bierzmowania.

 6. Jak co roku są do nabycia w zakrystii świece wielkanocne (paschaliki) w cenie 20 zł oraz wielkanocne baranki z białej czekolady w cenie 10 zł. To akcja charytatywna Caritas.

 7. Jak zawsze zachęcam do korzystania z katolickich czasopism. W ofercie jest Mały Gość Niedzielny dla dzieci na marzec. Jest też marcowy numer Nowego Życia m. in. o praktykach postnych i o synodzie archidiecezji.

 8. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz firma Green Office Ecologic organizuje zbiórkę elektroodpadów. W tym roku będą one odebrane z podwórka naszej plebanii 6 marca do godz. 10:00. W tym dniu (środa, 6.03.) można je rano przywieźć i zostawić na podwórku. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie polskich misjonarzy.

 • Ks. Adam Prażak, proboszcz

 • BIERZMOWANIE dla DOROSŁYCH w Archidiecezji Wrocławskiej. 

 • Chętni mogą zapisywać się przez formularz:  https://forms.gle/hUy38zBauFzRzFJy5 Rozpoczęcie kursu: 12 marca 2024 r. zakończenie kursu: 4 czerwca 2024 r. - sakrament bierzmowania. Szczegóły na stronie: http://www.archidiecezja.wroc.pl/ w zakładce "bierzmowanie dorosłych" oraz FB

 •  

W związku z pogorszeniem się stanu zdrowia
i koniecznością hospitalizacji
Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego
prosimy wszystkich o modlitwę w Jego intencji.

W trudnym doświadczeniu cierpienia,
niech dobry Bóg umacnia Go swoją łaską.

19 maja 2024 roku, w naszej archidiecezji rozpocznie się synod diecezjalny. To ważne dzieło wymaga naszej modlitwy i osobistego zaangażowania. Ksiądz Arcybiskup zwraca się z prośbą o modlitewne wsparcie zwłaszcza do chorych i doświadczonych cierpieniem z naszej Archidiecezji.

 

KATECHEZA W SZKOLE

Pojawiające w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce. Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dokonuje się poprzez lekcje religii.

W związku z ogłoszonymi przez MEN konsultacjami społecznymi dotyczącymi nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, których jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen, zwracamy się szczególnie do rodziców, aby występowali do ministerstwa w obronie lekcji religii przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Jak informuje Ministerstwo: https://www.gov.pl/web/edukacja/prace-domowe-i-srednia-ocen-w-szkolach-publicznych-projekt-nowelizacji-rozporzadzenia-ministra-edukacji-skierowany-do-konsultacji-i-uzgodnien, konsultacje publiczne projektu rozporządzenia potrwają do 26 lutego br. Zachęcamy, aby osobiście zwracać się do MEN. Swoje stanowisko w sprawie szkolnej lekcji religii można przesłać drogą mailową: sekretariat.dkopp@men.gov.pl lub kancelaria@men.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Głosem w obronie edukacji religijnej jest także petycja w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowana przez środowisko świeckich katechetów. Można ją podpisać na stronie internetowej: https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wliczanie_oceny_z_religiietyki_do_redniej_ocen_oraz_utrzymanie_dwoch_godzin_z_tych_przedmiotow?mibextid=xfxF2i

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI o MODLITWĘ i POST w INTENCJI OJCZYZNY - Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki: (...) Konstytucja RP z 1997 r. w swojej preambule przypomina nam o obowiązku troski o byt i przyszłość Ojczyzny. (...)Gdy w 1997 r. zawieraliśmy jako społeczeństwo konstytucyjny kompromis aksjologiczny wiele osób w Kościele katolickim w Polsce nie było z niego zadowolonych, gdyż – jak się wydawało – zawierał on zbyt wiele elementów aksjologii starego, komunistycznego systemu. Mam świadomość, że dzisiaj niektórzy Polacy nie są z niego zadowoleni, gdyż uznają, że zawiera zbyt wiele elementów nawiązujących do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Jeśli chcemy przetrwać jako wspólnota, nie możemy w tym trudnym momencie otwierać zasadniczych sporów odnośnie do wartości konstytucyjnych. (...) Apeluję, aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli serca i umysły na pojednanie; aby szukali możliwości rozwiązania konfliktów targających życiem politycznym poprzez negocjacje, bez odwoływania się do rozwiązań siłowych; aby przywrócono prawdziwy szacunek dla Konstytucji i opartych na niej przepisów prawa. (...)Apeluję, aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli serca i umysły na pojednanie; aby szukali możliwości rozwiązania konfliktów targających życiem politycznym poprzez negocjacje, bez odwoływania się do rozwiązań siłowych; aby przywrócono prawdziwy szacunek dla Konstytucji i opartych na niej przepisów prawa. (...)Zachęcam wszystkich Polaków do żarliwej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny (...)..

 • Parafialna Grupa Presynodalna

 •  

 • (KDzJ)

 • S. Judyta

 • S. Kasjana

 • S. Maria Magdalena

 • (LSO)

 • Tomasz Aszkiełowicz

 • Dariusz Matejuk

 • Grzegorz Zych

 • Miłosz Jagodziński

 • Michał Pondel

 • Grzegorz Suwaj

 • Ryszard Zięba

 • (Rodz. Maryjna)

 • Wiesława Kociołek

 • Teresa Sajan

 • (schola)

 • Adrianna Pajek

 • Zofia Grządziel

 • oraz

 • Mariusz Drozdowski

 • Beata Łozińska

 • Waldemar Pondel

 • Krzysztof Sokołowski

 • Mateusz Wnuk

 • Patrycja Wnuk

bottom of page